Studentjuristerna har lagts ned
Föreningen har beslutat att lägga ned verksamheten. Frågeställare hänvisas istället till Juristresursen, Gatujuristerna, Lawline och liknande organisationer.